Coördinator/Hoofd BHV

Zoek een dienst

Coördinator/Hoofd BHV

Op grond van de Arbowet dient de werkgever zich te laten bijstaan door één of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Indien de werkgever het beleid ten aanzien van de BHV-organisatie niet zelf kan of wil uitvoeren, dient hij een coördinator of hoofd BHV aan te stellen.

Samenvatting

  • In 3 dagen uw diploma Coördinator/Hoofd BHV behalen
  • Interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen
  • Ruime leslokalen, uitstekende faciliteiten, lunch en bereikbaarheid
  • Goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Volledig ontzorgen van planning en geldigheid diploma’s
LEES VERDER

Inleiding

Het hoofd BHV neemt de organiserende taak over van de werkgever. Deze opleiding leidt cursisten op tot coördinator/hoofd BHV en geeft voldoende kennis en handvatten om deze functie naar behoren te kunnen uitoefenen.

Inhoud

De opleiding neemt 3 dagen in beslag, verspreid over niet-aaneengesloten dagen. Er zijn 2 cursusdagen en de derde dag is de examendag waarbij de cursist een schriftelijk examen aflegt en een beleidsstuk moet presenteren aan een examencommissie. Voor de voorbereiding van het examen wordt er tussen de 10 en 16 weken uitgetrokken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Wet- en regelgeving;
• Taken en eisen BHV;
• Arbobeleid;
• RI&E en organisatie van de BHV;
• Opzet en beheer van de BHV-organisatie;
• Controleren en bijsturen.

De lesdag duurt van 09:00 tot 16:30.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor personen die managementverantwoordelijkheid willen dragen voor een onderdeel van de organisatie en/of verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het arbobeleid. In de cursus wordt er vanuit gegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Examen/certificering

De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen en verdediging van het beleidsstuk. Na het behalen van het examen en succesvolle verdediging van het beleidsstuk, ontvangt de cursist het landelijk erkende diploma “Coördinator/Hoofd BHV” van het NIBHV.

Groepsgrootte

Gemiddeld 12 personen per cursusgroep.

Prijs

€1.128,00 per cursist bij open inschrijving (€1.364,88 inclusief btw).

Inbegrepen in cursusprijs

In de cursusprijs zijn alle kosten inbegrepen, zoals:

• Lesmateriaal
• Gebruik van instructiemateriaal
• Inzet ervaren gecertificeerde instructeur inclusief reis- en verblijfskosten
• Examen- en certificeringskosten van het NIBHV
• Uitgebreide lunch, koffie- en theearrangement en ’s middags frisdranken en kleine versnaperingen (niet inbegrepen indien de cursus op uw eigen bedrijfslocatie wordt georganiseerd)