Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Zoek een dienst

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het (laten) uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hierin legt men schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt.

Samenvatting

 • Opgeleide en gecertificeerde adviseurs (veiligheidskundigen)
 • Gebruik van erkende branche RI&E-instrumenten
 • Toetsing RI&E door onafhankelijk Arbo-deskundige (kwaliteitsborging)
 • Heldere werkwijze en prijsopbouw
 • Duidelijke rapportages met ondersteuning van foto’s
LEES VERDER

Inleiding

In het plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen. Over de uitvoering wordt jaarlijks schriftelijk gerapporteerd en de werkgever voert vooraf overleg over deze rapportage met de ondernemingsraad.

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw Arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen.

Inhoud

Voor uitvoering van de RI&E gebruiken we door de brancheorganisaties goedgekeurde RI&E-instrumenten indien aanwezig (landelijk erkend).

Wij gebruiken diverse manieren om tot een volledig beeld te komen van de risico’s binnen uw organisatie:

 • Allereerst het verzamelen van gegevens zoals arbo- en verzuimbeleid, ziekteverzuimcijfers, et cetera
 • De medewerkers kunnen via een online enquête hun bevindingen over de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf geven
 • Interview(s) met groep(en) medewerkers om eventuele risico’s beter in beeld te krijgen
 • Inspectie van het gebouw en de middelen door een veiligheidskundige

Planning/doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van de RI&E bij ons is als volgt:

 • Week 0: ontvangst opdrachtbevestiging
 • Week 1: maken van afspraken en verzamelen van gegevens
 • Week 2: uitzetten van online enquête onder medewerkers
 • Week 3-4: voldoende medewerkers hebben de online enquête ingevuld
 • Week 5: bedrijfsbezoek door veiligheidskundige voor inspectie en interviews
 • Week 6-7: levering conceptrapportage
 • Nadat we de rapportage retour hebben ontvangen met het ingevuld plan van aanpak kan de toetsing plaatsvinden. De exacte doorlooptijd hiervoor is niet bekend, omdat dit afhankelijk is van een externe deskundige. Gemiddeld is dit ongeveer 3 weken.

Indien gewenst kunnen de gemiddelde doorlooptijden ingekort worden.

Werkwijze

 1. Afspraken maken over uitvoering, verzamelen van relevante gegevens (o.a. verzuimcijfers) en het analyseren daarvan
 2. Uitzetten en verzamelen vragenlijsten onder medewerkers, analyse van uitkomsten
 3. Inspectie van werklocatie/gebouw, arbeidsmiddelen en werkplekonderzoek
 4. Afnemen van interview(s) onder (groepen) medewerkers
 5. Afnemen van interview met preventiemedewerker, Arbocoördinator of medewerker P&O
 6. Opstellen van rapportage, compleet met foto’s van de risico’s/tekortkomingen
 7. Levering en bespreking van conceptrapportage
 8. Bijstellen van conceptrapportage, invullen van plan van aanpak
 9. Toetsing van conceptrapportage door Arbo-deskundige
 10. Levering definitieve rapportage (na toetsing) per post en digitaal

Prijs

Afhankelijk van grootte organisatie, medewerkers en gebouw(en). Vraag nu geheel vrijblijvend een offerte aan.

Inclusief

Alle kosten, zoals:

 • Reis- en verblijfskosten veiligheidskundige
 • Levering digitaal (als PDF) en in hardcopy
 • Garantie (toetsingsverslag) dat de RI&E compleet en actueel is en aan de eisen van de Arbo-wet voldoet

Exclusief

 • Eventuele andere werkzaamheden die buiten deze opdracht vallen

Voorwaarden

 • Opdrachtgever zorgt aanleveren van benodigde personeelsgegevens (voor de enquête) en documenten en gegevens over ziekteverzuim
 • Levering- en betalingsvoorwaarden CCB Groep
Binnen 3 werkdagen een offerte
 • Het aantal waar deze offerte betrekking op heeft
 • Het aantal gebouwen waar de offerte betrekking op heeft