Ontruimingsplattegronden

Zoek een dienst

Ontruimingsplattegronden

Een bedrijf is verplicht een ontruimingsplan inclusief ontruimingsplattegronden te hebben. Dat staat in de Arbowet, maar ook het Bouwbesluit 2012 eist een ontruimingsplan indien een brandmeldinstallatie aanwezig is.

Samenvatting

 • Ontruimingsplattegronden op maat gemaakt door een CAD-tekenaar
 • Indeling conform de landelijk geldende NEN-1414 norm
 • Levering in handige aluminium kliklijsten
 • Heldere werkwijze en prijsopbouw
 • Levering digitaal en in hardcopy
LEES VERDER

Inleiding

Ontruimingsplattegronden zijn duidelijke en overzichtelijke plattegrondtekeningen in A3-formaat, welke als hulpmiddel dienen voor de ontvluchting van het gebouw en bij de bestrijding van calamiteiten. Deze worden opgesteld conform de landelijk geldende NEN-1414 norm. De plattegronden dienen in ieder geval opgehangen te worden bij brandslanghaspels en optioneel bij andere veiligheidsmiddelen.

Inhoud

Op de tekeningen/plattegronden wordt het volgende aangegeven:

 • Dwarsdoorsnede van het gebouw (etage)
 • Vluchtroutes en (nood)uitgangen
 • Locatie van blusmiddelen, EHBO-middelen, brandmeldcentrale, handbrandmelders, hoofdafsluiters en andere veiligheidsmiddelen
 • Calamiteiteninstructie (wat te doen bij brand, ongeval en ontruiming)

Planning/doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van het opstellen van ontruimingsplattegronden is als volgt:

 • Week 0: ontvangst opdrachtbevestiging. Maken van afspraken en verzamelen van
  (bouwkundige) tekeningen van de actuele situatie
 • Week 1: optioneel bedrijfsbezoek, opname plattegronden door adviseur
 • Week 2: uitwerken ontruimingsplattegronden
 • Week 3: levering concept ontruimingsplattegronden (digitaal).
 • Week 4: doorgeven eventuele correcties/aanpassingen door opdrachtgever
 • Week 5: levering definitief ontruimingsplattegronden in A3-kliklijst

Werkwijze

 1. Afspraken maken, plattegronden verzamelen (indien mogelijk op schaal met daarop de nooduitgangen, blusmiddelen en andere veiligheidsmiddelen)
 2. Opname van de tekeningen en de aanwezige middelen door adviseur
 3. Opstellen van plattegronden van het gebouw per verdieping door een CAD-tekenaar
 4. Levering van conceptplattegronden per verdieping digitaal als PDF en het doorvoeren van correcties
 5. Uitsnedes maken van tekeningen per locatie (plaatsing bij brandslanghaspel), eventueel roteren en aangeven met pijl “u bevindt zich hier”
 6. Uitprinten, in kliklijsten doen, verpakken en opsturen van plattegronden per pakketpost

Prijs

Onze prijzen zijn gebaseerd op het aantal te plaatsen plattegronden. Dit is afhankelijk van het aantal brandslanghaspels in een gebouw. Vraag nu geheel vrijblijvend een offerte aan.

Inclusief

 • Eventuele reis- en verblijfskosten adviseur/CAD-tekenaar
 • Levering digitaal (als CAD, PDF) en in hardcopy (A3 formaat in aluminium kliklijst)
 • A4 plattegronden om in het ontruimingsplan te voegen
 • Garantie dat de ontruimingsplattegronden aan de landelijk geldende eisen voldoen

Exclusief

 • Ophangen van de kliklijsten in het gebouw
 • Eventuele andere werkzaamheden die buiten deze opdracht vallen

Voorwaarden

 • Opdrachtgever zorgt voor actuele (bouwkundige)tekeningen van het gebouw, bij voorkeur met nooduitgangen, blusmiddelen en andere veiligheidsmiddelen er op vermeld
 • Levering- en betalingsvoorwaarden CCB Groep
Binnen 3 werkdagen een offerte
 • Het aantal waar deze offerte betrekking op heeft
 • Het aantal gebouwen waar de offerte betrekking op heeft