Ontruimingsplan

Zoek een dienst

Ontruimingsplan

Een bedrijf is verplicht een ontruimingsplan te hebben. Dat staat in de Arbowet, maar ook het Bouwbesluit 2012 eist een ontruimingsplan indien een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast kan een ontruimingsplan noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een milieuvergunning.

Samenvatting

 • Ontruimingsplan op maat gemaakt voor elke organisatie
 • Indeling conform de landelijk geldende NEN-8112 norm
 • Opgeleide en ervaren adviseurs brand & ontruiming
 • Heldere werkwijze en prijsopbouw
 • Levering digitaal en in hardcopy
LEES VERDER

Inleiding

Een ontruimingsplan wordt opgesteld volgens de landelijk geldende NEN-8112 norm. Deze geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze aanwijzingen is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming in geval van incidenten of calamiteiten.

Inhoud

Een ontruimingsplan bevat afspraken over de maatregelen en voorzieningen die worden genomen bij ontruiming van een gebouw in geval van calamiteiten. Verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functionarissen en instructies voor aanwezige personen worden nauwkeurig beschreven en het plan bevat ook alarmeringsprocedures, wijze van ontruimen en ontruimingsoefeningen.

In het ontruimingsplan kunnen ook ontruimingsplattegronden ingevoegd te worden (optioneel).

Planning/doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van het opstellen van een ontruimingsplan is als volgt:

 • Week 0: ontvangst opdrachtbevestiging, maken van afspraken en verzamelen van gegevens
 • Week 1: bedrijfsbezoek, rondgang door gebouw, opname gegevens d.m.v. intakeformulier
 • Week 2: uitwerken ontruimingsplan
 • Week 3: levering concept ontruimingsplan (digitaal)
 • Week 4: doorgeven eventuele correcties/aanpassingen door opdrachtgever
 • Week 5: levering definitief ontruimingsplan in hardcopy

Indien gewenst kunnen de gemiddelde doorlooptijden ingekort worden.

Werkwijze

 1. Afspraken maken, informatie verzamelen zoals plattegronden, al aanwezige procedures en protocollen
 2. Bedrijfsbezoek door adviseur, rondgang, gesprek met verantwoordelijke persoon / personen aan de hand van het intakeformulier
 3. Uitwerken van het ontruimingsplan
 4. Levering van conceptplan digitaal als PDF en uitleg
 5. Doorvoeren eventuele correcties
 6. Levering en bespreking definitief ontruimingsplan

Prijs

Afhankelijk van grootte organisatie en gebouw(en). Vraag nu geheel vrijblijvend een offerte aan.

Inclusief

 • Reis- en verblijfskosten adviseur
 • Levering digitaal (als PDF) en in hardcopy (in tweevoud)
 • Garantie dat het ontruimingsplan aan de landelijk geldende eisen voldoet

Exclusief

 • Ontruimingsplattegronden (optioneel)
 • Voorlichting geven aan de BHV-organisatie over het ontruimingsplan en de procedures (optioneel)
 • Eventuele andere werkzaamheden die buiten deze opdracht vallen

Voorwaarden

 • Opdrachtgever zorgt voor verantwoordelijke persoon/personen met kennis over gebouw, BHV-organisatie en protocollen.
 • Levering- en betalingsvoorwaarden CCB Groep.
Binnen 3 werkdagen een offerte
 • Het aantal waar deze offerte betrekking op heeft
 • Het aantal gebouwen waar de offerte betrekking op heeft