BHV-/bedrijfsnoodplan

Zoek een dienst

BHV-/bedrijfsnoodplan

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn organisatie en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Artikel 2.5c van het Arbobesluit verplicht verder het opstellen van een intern noodplan. Deze gegevens vormen samen het bedrijfshulpverleningsplan, kortweg het BHV-plan of bedrijfsnoodplan.

Samenvatting

 • BHV-/bedrijfsnoodplan op basis van restrisico’s en maatgevende factoren van de opdrachtgever, dus maatwerk!
 • Plan voldoet aan Arbobesluit artikel 2.5c
 • Opgeleide en ervaren adviseurs bedrijfsveiligheid
 • Heldere werkwijze en prijsopbouw
 • Levering digitaal en in hardcopy
LEES VERDER

Inleiding

Het doel van het BHV-plan is om een bedrijfsnoodorganisatie in te richten die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Inhoud

De inhoud van het plan is maatwerk, maar zal in ieder geval uit de volgende gegevens bestaan:

 • Algemene informatie en bedrijfsgegevens
 • Gebouwgegevens
 • Installatiegegevens
 • BHV-beleid
  • RI&E en restrisico’s
  • Maatgevende factoren
  • Bepaling aantal BHV’ers
  • Inzettijd BHV
  • Aanwijzing/aanstelling
  • Vergoeding, aansprakelijkheid, verzekering
  • Interne deelnemers
  • Externe deelnemers
 • BHV-organisatie
  • Organisatiestructuur
  • Rolprofielen
  • Opleiding en oefening
 • Hulpmiddelen
 • Communicatiemiddelen
 • Procedures bij calamiteiten
  • Personeel
  • BHV
  • Receptie
 • Optioneel: ontruimingsplan

In het BHV-/bedrijfsnoodplan dient ook het ontruimingsplan (als uitneembaar deel) ingevoegd te worden. Het BHV-/bedrijfsnoodplan en het ontruimingsplan kunnen opgesteld worden als één gezamenlijk plan. Ook kan het ontruimingsplan worden ingevoegd indien deze al beschikbaar is binnen de organisatie.

Planning/doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van het opstellen van een BHV-/bedrijfsnoodplan is als volgt:

 • Week 0: ontvangst opdrachtbevestiging. Maken van afspraken en verzamelen van gegevens
 • Week 1: bedrijfsbezoek, rondgang door gebouw, opname gegevens d.m.v. intakeformulier
 • Week 2: uitwerken BHV-/bedrijfsnoodplan
 • Week 3: levering concept plan (digitaal)
 • Week 4: doorgeven eventuele correcties/aanpassingen door opdrachtgever
 • Week 5: levering definitief BHV-/bedrijfsnoodplan in hardcopy

Indien gewenst kunnen de gemiddelde doorlooptijden ingekort worden.

Werkwijze

 1. Afspraken maken, informatie verzamelen zoals RI&E, al aanwezige procedures en protocollen
 2. Bedrijfsbezoek door adviseur, rondgang, gesprek met verantwoordelijke persoon/personen aan de hand van het intakeformulier
 3. Uitwerken van het BHV-/bedrijfsnoodplan inclusief het ontruimingsplan
 4. Levering van conceptplan digitaal als PDF + uitleg
 5. Doorvoeren correcties
 6. Levering en bespreking definitief BHV-/bedrijfsnoodplan

Prijs

Afhankelijk van grootte organisatie en gebouw(en). Vraag nu geheel vrijblijvend een offerte aan.

Inclusief

 • Reis- en verblijfskosten adviseur
 • Levering digitaal (als PDF) en in hardcopy (in tweevoud)
 • Garantie dat het BHV-/bedrijfsnoodplan aan de landelijk geldende eisen voldoet

Exclusief

 • Voorlichting geven aan de BHV-organisatie over het ontruimingsplan en de procedures (optioneel)
 • Eventuele andere werkzaamheden die buiten deze opdracht vallen

Voorwaarden

 • Opdrachtgever zorgt voor verantwoordelijke persoon / personen met kennis over gebouw, BHV-organisatie en protocollen
 • Levering- en betalingsvoorwaarden CCB Groep
Binnen 3 werkdagen een offerte
 • Het aantal waar deze offerte betrekking op heeft
 • Het aantal gebouwen waar de offerte betrekking op heeft