Maatwerk

Zoek een dienst

Maatwerk

CCB Groep levert ook maatwerk, zoals:

  • Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) die de werkprocessen goed onder de loep neemt
  • Een BHV-organisatie afgestemd op de risico’s en andere maatgevende factoren binnen een organisatie
  • Opleidingsprogramma’s waarbij de inhoud afgestemd is op de risico’s en procedures van de opdrachtgever
  • Oefeningen waarbij realistische scenario’s gehanteerd worden

Voor organisaties met grote restrisico’s of zwaarwegende maatgevende factoren, zoals een groot aantal medewerkers en bezoekers, complexe gebouwen of de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zal een standaard inrichting van de BHV-organisatie veelal niet voldoende zijn.

CCB Groep heeft alle kennis en ervaring in huis om voor alle organisaties een op maat gesneden BHV-organisatie te creëren.

Voorbeeld business case

Door een groot concern in Nederland zijn we gevraagd om te adviseren ten aanzien van de inrichting van de BHV-organisatie, opstellen van procedures en lesprogramma’s. Dit naar aanleiding van de introductie van “Het Nieuwe Werken” binnen de organisatie, waardoor de bedrijfshulpverlening zo flexibel mogelijk ingericht moest worden.

Stap 1

Na een uitvoerige inventarisatie zijn we gestart met benoemen van de restrisico’s uit de RI&E. Verder hebben we gekeken welke maatgevende factoren van belang zijn voor deze organisatie, het niet op een vaste werkplek zitten en minder bekendheid met het gebouw en de aanwezige voorzieningen was een belangrijke factor. Dit betekende ook dat de BHV-/ontruimingsplannen van de diverse locaties op elkaar afgestemd dienden te worden. Het maakt dan niet uit qua procedures of de BHV’er in de ene locatie aan het werk was of in de andere.

Stap 2

Hierbij hebben we samen met de opdrachtgever de BHV-organisatie vastgelegd in het BHV-plan waarbij er gekeken is naar de benodigde inzet van mensen en middelen bij diverse scenario’s. In het BHV-plan is ook een opleiding- en oefenschema opgenomen gebaseerd op de restrisico’s. Verder zijn er ontruimingsplannen opgesteld toegespitst op elke locatie (met bijvoorbeeld locatiespecifieke kenmerken, installaties, etc.).

Stap 3

Ontwikkeling van lesprogramma’s op maat met bijvoorbeeld veel nadruk op eigen procedures, reanimatie en gebruik AED, communicatie en ontruiming en minder op het blussen van branden. Door middel van een interactief programma leren cursisten veel over de risico’s en procedures van hun eigen organisatie.

Verder begeleiden wij de diverse oefeningen binnen het bedrijf zodat we de opgestelde procedures kunnen toetsen in de praktijk en eventueel kunnen bijsturen.

Stap 4

De laatste stap in dit proces blijft het regelmatig toetsen en evalueren om te bepalen of de gezamenlijke doelstellingen bereikt worden en of er bijsturing nodig is. Elk jaar passen we ook de lesprogramma’s inhoudelijk aan om afwisseling te blijven bieden zodat de BHV-taak uitdagend en interessant blijft.